INTEGRATIEPROGRAMMA VOOR MIGRANTEN

Een nieuwe start in een nieuw land:

Voor vluchtelingen in Nederland bieden wij coaching- en trainingsprogramma`s ter ondersteuning van het inburgerings- en integratieproces. Zo leert u zich gemakkelijker aanpassen aan het land en de cultuur in een taal die u begrijpt zodat u sneller kunt meedraaien in het dagelijkse leven. Deze programma’s worden aangeboden door onze experts in het Engels, Arabisch, Turks en Nederlands. We bieden gepersonaliseerde coaching sessies en seminars aan om vluchtelingen te begeleiden in hun nieuwe omgeving. Onze deskundigen zijn ervaren op het gebied van migratie en de psychologie van vluchtelingen en kunnen dan ook ondersteuning bieden op gerelateerde aspecten. Door middel van ons programma bieden wij begeleiding en ondersteuning voor betere integratie in de samenleving. Lees verder voor meer informatie over onze dienstverlening op dit vlak.

A- Individuele ondersteuning voor vluchtelingen:

1-Psychologische ondersteuning: wij bieden psychologische ondersteuning voor migranten die kampen met persoonlijke problemen in hun leven. In het kader van deze dienstverlening bieden wij ondersteuning bij psychologische problemen, posttraumatische stress stoornis, aanpassingsproblematiek en dergelijke vlakken.

2-Individuele aanpassingsoriëntatie: wij begeleiden migranten die zich vestigen in een nieuw land. Zo bieden wij ondersteuning bij het omgaan met culturele verschillen, het integreren in de samenleving en de maatschappelijke normen maar ook de nieuwe levensomstandigheden.

3-Het vinden van werk en carrièreplanning: wij ondersteunen migranten bij het vinden van een baan in een nieuw land en bij de carrièreplanning. Zo helpen wij cliënten bij het opdoen van vaardigheden in het zoeken van werk, het samenstellen van een CV, sollicitatietechnieken en een loopbaankeuze die overeenstemt met de vaardigheden. Daarbij wordt rekening gehouden met de werkervaring en talenten van migranten. Ook begeleiden wij cliënten bij het wisselen van baan en bij opleidingsmogelijkheden. Deze individuele ondersteuning is voornamelijk gericht op succes en integratie op de werkvloer en de bedrijfscultuur door de aandacht te richten op communicatievaardigheden, leiderschap en teamwerk.

4-De ontwikkeling van individuele vaardigheden: wij begeleiden migranten bij het ontdekken van hun persoonlijke vaardigheden en de ontwikkeling daarvan. Ook bieden wij ondersteuning op het gebied van opleiding, taalvaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en beroepsvaardigheden.

5-Taal en zelfvertrouwen: wij bieden ondersteuning aan migranten wier zelfvertrouwen kan lijden onder het leren spreken van een nieuwe taal. Door middel van psychologische ondersteuning tijdens het leren van een taal helpen wij ze hun zelfvertrouwen terug te krijgen en de communicatievaardigheden te verbeteren.

6-Asielprocedure en gezinsondersteuning: Wij ondersteunen migranten bij problemen die zij persoonlijk of in hun gezin kunnen ervaren. Door middel van begeleiding en consultaties in deze periode nemen wij maatregelen om potentiële problemen bij migranten en hun gezin te voorkomen. 

Neem contact met ons op indien u ook met vluchtelingen werkt in Nederland. Samen kunnen wij kijken hoe wij mensen nog beter kunnen helpen en ondersteunen bij de culturele integratie. Migranten die professionele hulp nodig hebben bij het aanpassen aan een nieuw land, een nieuwe taal en cultuur kunnen wij te woord staan in het Turks, Arabisch, Nederlands en Engels. Wij staan voor u klaar om ondersteuning te bieden bij het integratieproces aan de hand van onze verscheidene programma’s. Ook kunnen wij diensten op maat aanbieden naargelang specifieke wensen en behoeften.

 

B- Groepstrainingen en seminars voor vluchtelingen: 

 

1-De asielprocedure en verblijf in het AZC

Seminars over de asielaanvraag

 • De stappen en benodigdheden bij de aanvraag
 • Informatie over wettelijke rechten en documenten
 • Verwachtingen na de asielaanvraag en follow-up

Trainingen om de tijd doorgebracht in het AZC zo efficiënt mogelijk te benutten

 • Mogelijkheden voor opleidingen en carrièreontwikkeling
 • Ontwikkeling van taalvaardigheden en communicatievaardigheden
 • Begeleiding bij hobby’s en vrije tijdsbestedingen

Seminars voor de geestelijke gezondheid en psychologische ondersteuning

 • Stressmanagement en ontspanningstechnieken
 • Het vormen en benutten van een sociaal ondersteuningsnetwerk
 • Methoden voor het omgaan met posttraumatische stress stoornis

 

2-Problemen en moeilijkheden overwinnen

Trainingen voor probleemoplossing en emotionele regulering bij kinderen:

 • Emoties herkennen en vaardigheden aanleren om deze te uiten
 • Vriendschappelijke relaties en strategieën om pesten tegen te gaan
 • Woedecontrole en probleemoplossingsvaardigheden

Seminars voor communicatievaardigheden en stressmanagement bij jongeren:

 • Effectieve communicatie en empathie
 • Omgaan met examenstress
 • Toekomstplanning en ondersteuning bij carrièredoelen

Trainingen in gezinsrelaties en conflictoplossing voor volwassenen:

 • Sterkere communicatie en meer begrip tussen partners
 • De oplossing van geschillen binnen een gezin en gerelateerde vaardigheden
 • Ondersteuning bij opvoeden van kinderen en ouderschap

Seminars gericht op relaties en inlevingsvermogen tussen partners

 • Begrip van de relatiedynamiek en gezonde communicatie
 • Het effect van cultuurverschillen op de relatie
 • Het stellen van gemeenschappelijke doelen en strategieën om samen te groeien

 

3-Culturele integratie en het begrijpen van een nieuwe cultuur

Trainingen in het begrijpen van cultuurverschillen en acceptatie:

 • Effectieve interculturele communicatie en begrip
 • Gewaarwording van stereotypen en vooroordelen

 

4-Seminars gericht op het aanpassen aan de normen van een nieuw land

 • Informatie over lokale gebruiken, tradities en sociale normen
 • Begrijpen van maatschappelijke regels en strategieën voor integratie
 • Aanpassen aan een nieuwe levensstijl en het ontwikkelen van sociale relaties

 

5-Trainingen voor taal- en communicatievaardigheden

 • Basisbeginselen van de lokale taal en communicatie
 • Het overwinnen van taalbarrières en verbeteren van de dagelijkse communicatievaardigheden
 • Informatiebronnen voor het aanleren van een vreemde taal en ondersteuningsprogramma’s

 

6-Werk en carrièreondersteuning

Trainingen in het zoeken van werk en solliciteren:

 • Het opstellen van een CV en sollicitatiebrief
 • Voorbereiding op sollicitatiegesprekken en aanwijzingen voor een succesvol sollicitatieproces
 • Begeleiding en strategieën bij het zoeken naar vacatures en werk

Consultatie op het gebied van loopbaankeuze en carrièreplanning:

 • Vaststellen van de individuele talenten en interesses
 • Het vormen van carrièredoelen en ondersteuning bij de planning
 • Informatie over mogelijkheden tot opleiding en beroepsvorming

Seminars voor integratie op de werkvloer en professionele ontwikkeling:

 • Effectieve communicatie op de werkvloer en omgaan met collega’s
 • Stressmanagement op het werk en motivatie
 • Begeleiding bij carrièreontwikkeling en professionele strategieën

 

7-Psychologische ondersteuning en welzijn

Seminars gericht op stressmanagement en het overwinnen van angsten:

 • De effecten van stress, oorzaken en effectieve coping mechanismen
 • Overwinnen van paniekstoornissen en ontspanningsmethoden
 • Informatie over persoonlijke zorg en de geestelijke gezondheid

Trainingen voor posttraumatische stress stoornis en psychologische ondersteuning

 • Informatie over de effecten van traumatische gebeurtenissen en posttraumatische stress stoornissen
 • Verwijzing naar steungroepen en therapiemogelijkheden
 • Toegang tot psychologische ondersteuning en consultatie.

 

8-Werkzaamheden gericht op de geestelijke gezondheid van het gezin en het individu

 • Begeleiding bij communicatie binnen het gezin en de gezonde voortzetting van de relatiedynamiek
 • Opzetten van een ondersteunend netwerk binnen het gezin en het bevorderen van informatie-uitwisseling
 • Gewaarwording van individuele psychologische behoeften en het aanleren van strategieën om hierin te voorzien
 • Aanleren van ontspanningstechnieken in stressvolle situaties
 • Verbeteren van de positieve communicatie- en conflictoplossingsvaardigheden binnen het gezin

 

Ons doel is om vluchtelingen te ondersteunen in een nieuw land zodat zij een veilige en gezonde omgeving voor zichzelf kunnen opzetten. Deze diensten bieden wij aan in het Turks, Arabisch, Nederlands en Engels.

Ook werken wij samen met instellingen gericht op dienstverlening aan vluchtelingen door het organiseren van groepstrainingen en seminars. Neem contact met ons op voor meer informatie en onze referenties.