VOOR KİNDEREN (Tussen 4 t/m 16 Jaar)

Verhogen van zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Omgaan met negatieve gedachten.

Ontdekken van talenten en sterke punten.

Verbeteren van sociale vaardigheden.

Ontwikkelen van emotionele intelligentie.

Aanleren van technieken voor stressmanagement.

Verhogen van discipline en motivatie.

Omgaan met veranderingen en bevorderen van het aanpassingsvermogen.

Bevorderen van een positief zelfbeeld en acceptatie.

Verbeteren van de concentratie en studievaardigheden.

Verbeteren van academische prestaties.

Effectieve leerstrategieën ontwikkelen.

Verbeteren van studieplanning en organisatievaardigheden.

Voorbereiding op examens en tests.

Verhogen van concentratie en aandacht.

Bevorderen van de motivatie en het doorzettingsvermogen.

Ontwikkelen van tijdmanagementvaardigheden.

Verhogen van de efficiëntie bij het maken van notities en begrip van studiemateriaal.

Leren van stressverminderingstechnieken.

Omgaan met examenvrees.

Ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Herkennen van en omgaan met emoties.

Voorkomen van en omgaan met pesten en pestgedrag.

Conflictresolutie en bevordering van geschilbeslechting.

Overwinnen van sociale angst en omgaan met sociale situaties.

Stimuleren van het zelfbewustzijn en zelfexpressie.

Ontwikkelen van positieve contacten en een ondersteunend netwerk.

Omgaan met veranderingen en overgangen.

Zelfregulatie en impulsbeheersing.

Omgaan met stress en emotionele uitdagingen.

Ontwikkelen van een positieve mindset en veerkracht.